Hledání

Obchodní podmínky a reklamace

1. Základní údaje

Internetový obchod go-shop.cz provozuje:

Godó, z. s.
Šmeralova 878/19A
360 05 Karlovy Vary

email: info@go-shop.cz
tel.: 737 206 003

IČ: 226 715 61
DIČ: CZ 226 715 61

(dále jen dodavatel)

2. Objednání zboží

Objednání zboží se provádí přes internetový formulář na internetových stránkách www.go-shop.cz. Zboží je možné rovněž objednat zasláním objednávky na emailovou adresu info@go-shop.cz.

Zákazník musí na objednávce uvést své jméno, úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby a dopravy. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky, a to včetně částky za zvolenou dopravu zboží (poštovné).

Dodavatel bezprostředně poté zašle na uvedenou emailovou adresu zákazníka rekapitulaci objednávky, která bude obsahovat výčet zboží, ceny jednotlivých položek, celkovou cenu včetně poštovného, způsob platby a způsob dopravy.

Zrušení objednávky po jejím potvrzení je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka (s výjimkou případu uvedeného v bodu 3), a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

Dodavatel se zavazuje odeslat objednané zboží do pěti pracovních dnů. Pokud není v katalogu uvedeno, že je vybrané zboží skladem, prodlužuje se tato lhůta o počet dní uvedených u vybraného zboží v katalogu u položky „Dostupnost“. Pokud dodavatel není schopen uvedenou lhůtu splnit, bude o tom informovat zákazníka, který v takovém případě má právo zrušit objednávku.

Zboží je zákazníkovi odesláno v neporušeném obalu. V zásilce je přiložena faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

4. Převzetí zásilky

Zákazník je před převzetím zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

5. Vrácení zboží

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 30 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. Záruční podmínky a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě go-shop.cz se řídí platnými zákony. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba 24 měsíců. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebování běžným užíváním a na závady, které vznikly používáním v nevhodném prostředí.

Reklamaci je možné oznámit buď emailem na adresu info@go-shop.cz, nebo doporučeným dopisem na adresu Godó, z. s., Šmeralova 878/19A, 360 05 Karlovy Vary.

Reklamace bude vyřízena do 30 dnů.

7. Ochrana osobních údajů

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků jejich osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. 

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě, pouze přepravci - Zásilkovna, s. r. o., PPL CZ s. r. o., popř. zahraničním přepravcům.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu info@go-shop.cz nebo písemně na adresu Godó, o. s., Šmeralova 19A, 360 05 Karlovy Vary.


Obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2023.

Obchodní podmínky a reklamační řád ke stažení: ZDE

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.